GWS - slide 01
GWS - slide 01 - copy
GWS - slide 01 - copy - copy
GWS - slide 04b

Wilt u de Goudse Weekendschool ondersteunen met een donatie?
Particulieren en bedrijven die de Goudse Weekendschool op de een of andere manier willen ondersteunen worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Nynke van den Brink (06-42 3377 86).

U kunt er ook voor kiezen meteen een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL 28 RABO 0156466856 t.n.v. Goudse Weekendschool te Gouda. We stellen het op prijs als u uw gift ook via een mailtje aan ons meldt: vandenbrink@goudseweekendschool.nl. We bedanken u graag!

De Goudse Weekendschool is aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dit maakt uw gift fiscaal aantrekkelijk.

Word ook partner!

Word ook partner!

Heb je een vraag over de Goudse Weekendschool?
We horen het graag!