GWS - slide 01
GWS - slide 01 - copy

Bijdragen aan gelijke kansen

De Goudse Weekendschool inspireert via praktische en afwisselende activiteiten een groep van ruim 70 leerlingen (11-13 jaar) uit alle wijken van Gouda. Denk aan lessen over Gezondheidszorg of Ontdek de bouw. Oud-leerlingen nodigen we 5 keer per jaar uit voor verdiepingsdagen. Naast bezoeken aan werkplekken, kunnen de leerlingen zelf aangeven waar ze nog behoefte aan hebben zoals het verbeteren van hun presentatieskills. Zo dragen wij bij aan gelijke kansen voor alle kinderen in Gouda.

Kinderen die meedoen ontdekken de wereld, krijgen meer zelfvertrouwen, werken aan hun sociale vaardigheden, leren beter samenwerken en presenteren, vergroten hun taalvaardigheid en hun binding met de (Goudse) samenleving neemt toe. Hierdoor vinden ze makkelijker hun plek in de samenleving.

Alle kinderen zijn welkom bij de Goudse Weekendschool. Extra welkom zijn kinderen die het risico lopen hun potentieel niet volledig te ontwikkelen. Dit kan komen door de situatie waarin het kind opgroeit of factoren in het kind zelf.
Meedoen met de Goudse Weekendschool is voor leerlingen en ouders vrijwillig en gratis, maar zeker niet vrijblijvend.

De Goudse Weekendschool wordt gefinancierd door de gemeente Gouda, bedrijven uit de Goudse regio, fondsen en particulieren. Met een aantal bedrijven/organisaties werken we nauw samen: zij verzorgen gastlessen, ontvangen een klas op zondag en dragen financieel bij.  Nieuwe bedrijven zijn van harte welkom en noodzakelijk voor ons voortbestaan! Meer informatie vindt u op de pagina ‘meedoen als bedrijf’.

De Goudse Weekendschool is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Bijdragen aan gelijke kansen

De Goudse Weekendschool inspireert via praktische en afwisselende activiteiten een groep van ruim 70 leerlingen (11-13 jaar) uit alle wijken van Gouda. Denk aan lessen over Gezondheidszorg of Ontdek de bouw. Brugklassers maken op zondag huiswerk op de huiswerkplek van de Goudse Weekendschool. Zo dragen wij bij aan gelijke kansen voor alle kinderen in Gouda.

Kinderen die meedoen ontdekken de wereld, krijgen meer zelfvertrouwen, werken aan hun sociale vaardigheden, leren beter samenwerken en presenteren, vergroten hun taalvaardigheid en hun binding met de (Goudse) samenleving neemt toe. Hierdoor vinden ze makkelijker hun plek in de samenleving

We werken nauw samen met een aantal partners: bedrijven en organisaties uit de Goudse regio. Zij verzorgen gastlessen, ontvangen een klas op zondag, denken mee over onze toekomst en dragen financieel bij. De Goudse Weekendschool ontvangt subsidie van de gemeente Gouda. Nieuwe partners zijn van harte welkom en noodzakelijk voor ons voortbestaan! Meer informatie over meedoen als bedrijf leest u hier.

De Goudse Weekendschool wordt gefinancierd door de gemeente Gouda, bedrijven uit de Goudse regio, fondsen en particulieren. De Goudse Weekendschool is aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Alle kinderen zijn welkom bij de Goudse Weekendschool maar we proberen vooral kinderen aan ons te binden die wat extra’s kunnen gebruiken door bijvoorbeeld ouders met weinig opleiding, ziekte in gezin, een achtergrond buiten Nederland etc. Meedoen met de Goudse Weekendschool is voor leerlingen en ouders vrijwillig en gratis, maar zeker niet vrijblijvend.

Vrijwilligers en betaalde krachten

Veel werk binnen de Goudse Weekendschool wordt gedaan door vrijwilligers. Denk aan de gastdocenten die de kinderen op zondag meenemen in hun wereld, de assistent-leerkrachten die onze leerkrachten ondersteunen en aan de leden van het bestuur van de Goudse Weekendschool.

Om de kwaliteit en continuïteit van de activiteiten te waarborgen is een aantal medewerkers in dienst bij de stichting. Het gaat om ongeveer 2 fte. Het kernteam bestaat uit twee leerkracht/coördinatoren en een directeur. Daarnaast zijn er een of twee leerkrachten voor de zondag in dienst.

De twee leerkracht/coördinatoren zorgen onder meer voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van de lesblokken. Een en ander in overleg met de gastdocenten. Natuurlijk begeleiden zij leerlingen, onderhouden ze contacten met ouders en met de scholen voor primair onderwijs. Ook verzorgen zij het werven, begeleiden en inplannen van de vrijwilligers en de coördinatie en uitvoering van de huiswerkplek voor brugklassers.

De directeur heeft naast het aansturen van het team de verantwoordelijkheid voor de voorlichting voor ouders en leerlingen, communicatie, fondsenwerving en financiën. Ook draagt zij zorg voor – in samenspraak met de voorzitter – het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en de stukken hiervoor (jaarverslag, begroting, prognose enz).

Vrijwilligers en betaalde krachten

Veel werk binnen de Goudse Weekendschool wordt gedaan door vrijwilligers. Denk aan de gastdocenten die de kinderen op zondag meenemen in hun wereld, de assistent-leerkrachten die onze leerkrachten ondersteunen en aan de leden van het bestuur van de Goudse Weekendschool.

Om de kwaliteit en continuïteit van de activiteiten te waarborgen is een aantal medewerkers in dienst bij de stichting. Het gaat om ongeveer 2 fte. Het kernteam bestaat uit twee leerkracht/coördinatoren en een directeur. Daarnaast zijn er een of twee leerkrachten voor de zondag in dienst.

De twee leerkracht/coördinatoren zorgen onder meer voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van de lesblokken. Een en ander in overleg met de gastdocenten. Natuurlijk begeleiden zij leerlingen, onderhouden ze contacten met ouders en met de scholen voor primair onderwijs. Ook verzorgen zij het werven, begeleiden en inplannen van de vrijwilligers en de coördinatie en uitvoering van de huiswerkplek voor brugklassers.

De directeur heeft naast het aansturen van het team de verantwoordelijkheid voor de voorlichting voor ouders en leerlingen, communicatie, fondsenwerving en financiën. Ook draagt zij zorg voor – in samenspraak met de voorzitter – het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en de stukken hiervoor (jaarverslag, begroting, prognose enz).

Het kernteam bestaat op dit moment uit:

Linde Kuipers
Linde Kuiperscoördinator / leerkracht
Carola Hoets
Carola Hoetscoördinator / leerkracht
Marion de Jongh
Marion de Jonghleerkracht
Nynke van den Brink
Nynke van den Brinkdirecteur

Bestuur Goudse Weekendschool

De Goudse Weekendschool is een stichting. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting. Het gaat om een betrokken bestuur waarbinnen veel relevante kennis en ervaring is verzameld.. Zij ontvangen geen beloning en komen tenminste vier keer per jaar bij elkaar. De bestuursleden worden benoemd op persoonlijke titel.

Het bestuur van de Goudse Weekendschool:
Kurt van Kasteren – voorzitter  (transformatiemanager sociaal domein, zorg en welzijn)
Frank Rossel – penningmeester  (algemeen directeur Promen)
Geeske Hoogenboezem – secretaris (regionaal projectleider toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Rotterdam Rijnmond)
Hicham Belali – algemeen bestuurslid (human resources specialist de Goudse)

College van Ambassadeurs

Sinds 2017 kent de Goudse Weekendschool een College van Ambassadeurs. De ambassadeurs spelen een belangrijke rol bij het vinden en binden van partners voor de Goudse Weekendschool en dragen zo actief bij aan de continuïteit van de Goudse Weekendschool.

College van Ambassadeurs Goudse Weekendschool:
Marlies Telgenkamp – lid raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis
Geert Bouwmeester – ceo De Goudse
Mohammed Mohandis – lid Tweede Kamer der Staten Generaal (PvdA)
Thierry van Vugt – wethouder gemeente Gouda (o.a. onderwijs)
Erik van den Broek – Rabobank Hollandse IJssel
Jacob Versteeg – Business Development Manager Centric

Bestuur Goudse Weekendschool

De Goudse Weekendschool is een stichting. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting. Het gaat om een betrokken bestuur waarbinnen veel relevante kennis en ervaring is verzameld. Bestuursleden ontvangen geen beloning en komen tenminste vier keer per jaar bij elkaar. De bestuursleden worden benoemd op persoonlijke titel.

Het bestuur van de Goudse Weekendschool:
Kurt van Kasteren – voorzitter  (transformatiemanager sociaal domein, zorg en welzijn)
Frank Rossel – penningmeester  (algemeen directeur Promen)
Geeske Hoogenboezem – secretaris (regionaal projectleider toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Rotterdam Rijnmond)
Hicham Belali – algemeen bestuurslid (human resources specialist de Goudse)

College van Ambassadeurs

Sinds 2017 kent de Goudse Weekendschool een College van Ambassadeurs. De ambassadeurs spelen een belangrijke rol bij het vinden en binden van partners voor de Goudse Weekendschool en dragen zo actief bij aan de continuïteit van de Goudse Weekendschool.

College van Ambassadeurs Goudse Weekendschool:
Marlies Telgenkamp – lid raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis
Geert Bouwmeester – ceo De Goudse
Mohammed Mohandis – raadslid en fractievoorzitter gemeente Gouda / projectleider mbo Rijnland
Thierry van Vugt – wethouder gemeente Gouda (o.a. onderwijs)
Erik van den Broek – Rabobank Hollandse IJssel
Jacob Versteeg – Business Development Manager Centric

Veiligheid kinderen

Alle vrijwilligers en medewerkers van de Goudse Weekendschool die regelmatig contact hebben met onze leerlingen zijn in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). De medewerkers van de Goudse Weekendschool zijn bekend met de Meldcode huiselijk geweld: ze weten welke stappen te zetten bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook ondertekenen ze een gedragscode (klik hier). De vertrouwenspersonen van de Goudse Weekendschool vindt u hier.

Goudse Weekendschool is erkend als ANBI [meer informatie volgt]

Fan van ons?

 

 

We zijn er blij mee!