GWS - slide 01
GWS - slide 01 - copy

Bijdragen aan gelijke kansen

De Goudse Weekendschool inspireert via praktische en afwisselende activiteiten een groep van ruim 70 leerlingen (11-13 jaar) uit alle wijken van Gouda. Denk aan lessen over Gezondheidszorg of Ontdek de bouw. Oud-leerlingen nodigen we 5 keer per jaar uit voor verdiepingsdagen door betrokken gastdocenten. Naast bezoeken aan werkplekken, kunnen de leerlingen zelf aangeven waar ze nog behoefte aan hebben zoals het verbeteren van hun presentatieskills. Zo dragen wij bij aan gelijke kansen voor alle kinderen in Gouda.

Kinderen die meedoen ontdekken de wereld, krijgen meer zelfvertrouwen, werken aan hun sociale vaardigheden, leren beter samenwerken en presenteren, vergroten hun taalvaardigheid en hun binding met de (Goudse) samenleving neemt toe. Hierdoor vinden ze makkelijker hun plek in de samenleving

We werken nauw samen met een aantal partners: bedrijven en organisaties uit de Goudse regio. Zij verzorgen gastlessen, ontvangen een klas op zondag, denken mee over onze toekomst en dragen financieel bij. De Goudse Weekendschool ontvangt subsidie van de gemeente Gouda. Nieuwe partners zijn van harte welkom en noodzakelijk voor ons voortbestaan! Meer informatie over meedoen als bedrijf leest u hier.

De Goudse Weekendschool wordt gefinancierd door de gemeente Gouda, bedrijven uit de Goudse regio, fondsen en particulieren. De Goudse Weekendschool is aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Alle kinderen zijn welkom bij de Goudse Weekendschool maar we proberen vooral kinderen aan ons te binden die wat extra’s kunnen gebruiken door bijvoorbeeld ouders met weinig opleiding, ziekte in gezin, een achtergrond buiten Nederland etc. Meedoen met de Goudse Weekendschool is voor leerlingen en ouders vrijwillig en gratis, maar zeker niet vrijblijvend.

Bijdragen aan gelijke kansen

De Goudse Weekendschool inspireert via praktische en afwisselende activiteiten een groep van ruim 70 leerlingen (11-13 jaar) uit alle wijken van Gouda. Denk aan lessen over Gezondheidszorg of Ontdek de bouw. Brugklassers maken op zondag huiswerk op de huiswerkplek van de Goudse Weekendschool. Zo dragen wij bij aan gelijke kansen voor alle kinderen in Gouda.

Kinderen die meedoen ontdekken de wereld, krijgen meer zelfvertrouwen, werken aan hun sociale vaardigheden, leren beter samenwerken en presenteren, vergroten hun taalvaardigheid en hun binding met de (Goudse) samenleving neemt toe. Hierdoor vinden ze makkelijker hun plek in de samenleving

We werken nauw samen met een aantal partners: bedrijven en organisaties uit de Goudse regio. Zij verzorgen gastlessen, ontvangen een klas op zondag, denken mee over onze toekomst en dragen financieel bij. De Goudse Weekendschool ontvangt subsidie van de gemeente Gouda. Nieuwe partners zijn van harte welkom en noodzakelijk voor ons voortbestaan! Meer informatie over meedoen als bedrijf leest u hier.

De Goudse Weekendschool wordt gefinancierd door de gemeente Gouda, bedrijven uit de Goudse regio, fondsen en particulieren. De Goudse Weekendschool is aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Alle kinderen zijn welkom bij de Goudse Weekendschool maar we proberen vooral kinderen aan ons te binden die wat extra’s kunnen gebruiken door bijvoorbeeld ouders met weinig opleiding, ziekte in gezin, een achtergrond buiten Nederland etc. Meedoen met de Goudse Weekendschool is voor leerlingen en ouders vrijwillig en gratis, maar zeker niet vrijblijvend.

Vrijwilligers en betaalde krachten

Veel werk binnen de Goudse Weekendschool wordt gedaan door vrijwilligers. Denk aan de gastdocenten die de kinderen op zondag meenemen in hun wereld, de assistent-leerkrachten die onze leerkrachten ondersteunen en aan de leden van het bestuur van de Goudse Weekendschool.

Om de kwaliteit en continuïteit van de activiteiten te waarborgen is een aantal medewerkers in dienst bij de stichting. Het gaat om ongeveer 2 fte. Het kernteam bestaat uit twee leerkracht/coördinatoren en een directeur. Daarnaast zijn er een of twee leerkrachten voor de zondag in dienst.

De twee leerkracht/coördinatoren zorgen onder meer voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van de lesblokken. Een en ander in overleg met de gastdocenten. Natuurlijk begeleiden zij leerlingen, onderhouden ze contacten met ouders en met de scholen voor primair onderwijs. Ook verzorgen zij het werven, begeleiden en inplannen van de vrijwilligers en de coördinatie en uitvoering van de huiswerkplek voor brugklassers.

De directeur heeft naast het aansturen van het team de verantwoordelijkheid voor de voorlichting voor ouders en leerlingen, communicatie, fondsenwerving en financiën. Ook draagt zij zorg voor – in samenspraak met de voorzitter – het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en de stukken hiervoor (jaarverslag, begroting, prognose enz).

Team Goudse Weekendschool 2021

Vrijwilligers en betaalde krachten

Veel werk binnen de Goudse Weekendschool wordt gedaan door vrijwilligers. Denk aan de gastdocenten die de kinderen op zondag meenemen in hun wereld, de assistent-leerkrachten die onze leerkrachten ondersteunen en aan de leden van het bestuur van de Goudse Weekendschool.

Om de kwaliteit en continuïteit van de activiteiten te waarborgen is een aantal medewerkers in dienst bij de stichting. Het gaat om ongeveer 2 fte. Het kernteam bestaat uit twee leerkracht/coördinatoren en een directeur. Daarnaast zijn er een of twee leerkrachten voor de zondag in dienst.

De twee leerkracht/coördinatoren zorgen onder meer voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van de lesblokken. Een en ander in overleg met de gastdocenten. Natuurlijk begeleiden zij leerlingen, onderhouden ze contacten met ouders en met de scholen voor primair onderwijs. Ook verzorgen zij het werven, begeleiden en inplannen van de vrijwilligers en de coördinatie en uitvoering van de huiswerkplek voor brugklassers.

De directeur heeft naast het aansturen van het team de verantwoordelijkheid voor de voorlichting voor ouders en leerlingen, communicatie, fondsenwerving en financiën. Ook draagt zij zorg voor – in samenspraak met de voorzitter – het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en de stukken hiervoor (jaarverslag, begroting, prognose enz).

Het kernteam bestaat op dit moment uit:

Nynke van den Brink
Nynke van den Brinkdirecteur (tijdelijk afwezig)
Ad de Jong
Ad de Jongvervangend directeur
Linde Kuipers
Linde Kuiperscoördinator / leerkracht
Rimke Nolten
Rimke Noltencoördinator / leerkracht
Carola Hoets
Carola Hoetsleerkracht
Jaap Cornelese
Jaap Corneleseleerkracht
Joost Buijtendorp
Joost Buijtendorpassistent leerkracht
François van der Meide
François van der Meideassistent leerkracht

Bestuur Goudse Weekendschool

De Goudse Weekendschool is een stichting. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting. Het gaat om een betrokken bestuur waarbinnen veel relevante kennis en ervaring is verzameld. De bestuursleden worden benoemd op persoonlijke titel. Zij ontvangen geen beloning en komen tenminste vier keer per jaar bij elkaar.

Het bestuur van de Goudse Weekendschool:
Kurt van Kasteren (voorzitter) – transformatiemanager sociaal domein, zorg en welzijn
Stephan Jue (penningmeester/secretaris) – manager data science & analytics De Goudse
Cristel Wieman – lid college van bestuur Stichting Klasse (koepel primair onderwijs)
Geeske Hoogenboezem – directeur primair onderwijs, voorheen leerkracht Goudse Weekendschool
Carla Prins-Laban – directeur Golfbaan Bentwoud, Programmamanager Greenport Boskoop

College van Ambassadeurs

Sinds 2017 kent de Goudse Weekendschool een College van Ambassadeurs. De ambassadeurs spelen een belangrijke rol bij het vinden en binden van partners voor de Goudse Weekendschool en dragen zo actief bij aan de continuïteit van de Goudse Weekendschool.

College van Ambassadeurs Goudse Weekendschool:
Marlies Telgenkamp – lid raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis
Geert Bouwmeester – ceo De Goudse
René Mascini – voorzitter College van Ambassadeurs / directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland
Mohammed Mohandis – raadslid en fractievoorzitter gemeente Gouda / projectleider mbo Rijnland
Thierry van Vugt – wethouder gemeente Gouda (o.a. onderwijs)
Erik van den Broek – Rabobank Hollandse IJssel
Jacob Versteeg – Centric

Bestuur Goudse Weekendschool

De Goudse Weekendschool is een stichting. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting. Het gaat om een betrokken bestuur waarbinnen veel relevante kennis en ervaring is verzameld. De bestuursleden worden benoemd op persoonlijke titel. Zij ontvangen geen beloning en komen tenminste vier keer per jaar bij elkaar.

Het bestuur van de Goudse Weekendschool:
Kurt van Kasteren (voorzitter)transformatiemanager sociaal domein, zorg en welzijn
Stephan Jue (penningmeester/secretaris) – manager data science & analytics De Goudse
Cristel Wieman – lid college van bestuur Stichting Klasse (koepel primair onderwijs)
Geeske Hoogenboezem – directeur primair onderwijs, voorheen leerkracht Goudse Weekendschool
Carla Prins-Laban – directeur Golfbaan Bentwoud, Programmamanager Greenport Boskoop

College van Ambassadeurs

Sinds 2017 kent de Goudse Weekendschool een College van Ambassadeurs. De ambassadeurs spelen een belangrijke rol bij het vinden en binden van partners voor de Goudse Weekendschool en dragen zo actief bij aan de continuïteit van de Goudse Weekendschool.

College van Ambassadeurs Goudse Weekendschool:
Marlies Telgenkamp – lid raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis
Geert Bouwmeester – ceo De Goudse
René Mascini – voorzitter College van Ambassadeurs / directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland
Mohammed Mohandis – raadslid en fractievoorzitter gemeente Gouda / projectleider mbo Rijnland
Thierry van Vugt – wethouder gemeente Gouda (o.a. onderwijs)
Erik van den Broek – Rabobank Hollandse IJssel
Jacob Versteeg – Centtic

Veiligheid kinderen

Alle vrijwilligers en medewerkers van de Goudse Weekendschool die regelmatig contact hebben met onze leerlingen zijn in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). De medewerkers van de Goudse Weekendschool zijn bekend met de Meldcode huiselijk geweld: ze weten welke stappen te zetten bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook ondertekenen ze een gedragscode (klik hier). De vertrouwenspersonen van de Goudse Weekendschool vind u hier.

Vacatures Goudse Weekendschool

Voor schooljaar 2021/2022 zoeken we een leerkracht (betaald) voor 24-28 zondagen!

We zijn op dit moment dringend op zoek naar een leerkracht voor volgend schooljaar. Sta jij met plezier voor de klas en inspireer je kinderen tot ontwikkeling? Download hier de vacature en reageer vóór 23 juni 2021! We ontvangen graag jouw reactie! 

Ook zijn we dringend op zoek naar een assistent-leerkracht. Deze vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Zoek je zinnig vrijwilligerswerk en werk je graag met kinderen? Lees snel verder op de pagina over vrijwilligerswerk.

Open sollicitaties voor betaald werk zijn altijd welkom en ook als u als invaller beschikbaar bent, horen we dit graag.

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s die ± 30 zondagen een klas onder hun hoede nemen. De lessen worden inhoudelijk voorbereid door een collega. Een lesbevoegdheid is niet noodzakelijk, het gaat erom dat iemand een positief pedagogisch klimaat weet neer te zetten en kinderen inspireert tot groei en ontwikkeling.

Vacatures Goudse Weekendschool

Op dit moment zijn er geen vacatures voor betaald werk. Wel zijn we dringend op zoek naar 2 assistent-leerkrachten. Deze vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Zoek je zinnig vrijwilligerswerk en werk je graag met kinderen? Lees snel verder op de pagina over vrijwilligerswerk.

Open sollicitaties voor betaald werk zijn altijd welkom en ook als u als invaller beschikbaar bent, horen we dit graag.

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s die ± 30 zondagen een klas onder hun hoede nemen. De lessen worden inhoudelijk voorbereid door een collega. Een lesbevoegdheid is niet noodzakelijk, het gaat erom dat iemand een positief pedagogisch klimaat weet neer te zetten en kinderen inspireert tot groei en ontwikkeling.

Meer informatie vind je in de vacaturetekst leerkracht voor de zondag die je hier kunt downloaden.

Goudse Weekendschool is erkend als ANBI [meer informatie volgt]

Fan van ons?

 
DONEER

 

We zijn er blij mee!