Met plezier stellen we aan u voor onze nieuwe collega Esther van Pomeren! Esther is 1 september van start gegaan als coördinator/leerkracht. Een vliegende start kun je wel zeggen, want ondertussen heeft ze al veel basisscholen bezocht om leerlingen te attenderen op onze proeflessen en zet ze haar tanden in de lessen die ze gaat geven aan onze leerlingen van het tweede jaar.

Esther groeide op in Gouda, ging naar de Vrije School en studeerde vervolgens antropologie en theologie in Utrecht (specialisatie religieuze diversiteit en Islam). Na haar studie werkte ze ondermeer als projectleider onderwijs en ontwikkelde ze de methode ‘dialoog als burgerschaps-instrument’ voor docenten en een toolbox leerlingenparticipatie. Esther woonde vervolgens enkele jaren in Marokko (Marrakech) waar ze als docent aan de slag ging op een internationale school.

Ze beschrijft zichzelf als een bruggenbouwer en verbinder die actief strijdt tegen discriminatie en ongelijkheid. Haar droom is gelijke kansen voor ieder kind. Laat dat nu net de missie zijn van de Goudse Weekendschool! 😀

Esther van Pomeren